User Tag List

Ergebnis 1 bis 3 von 3
 1. #1
  Junior Mitglied
  Registriert seit
  11.2020
  Beiträge
  1
  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)

  Thumbs up Marbuse-Rätsel

  Lõi l?c n??c Karofi s? 1 n?m trong h? th?ng l?c c?a máy l?c n??c Karofi. ?? hi?u rõ v? linh ki?n này m?i b?n theo dõi bài vi?t d??i ?ây.lõi l?c n??c Karofi s? 1 - lõi l?c s? 1 Karofi

  Hôm v?a r?i mình s? d?ng bút th? n??c TDS ???c t?ng khi mua máy l?c th?y báo ch?t l??ng ngu?n n??c không ??t chu?n. Liên h? l?i v?i ??a ch? mua hàng thì tìm ???c nguyên nhân là lõi l?c n??c Karofi s? 1 ?ã ??n h?n c?n thay.
  Nh? làm theo h??ng d?n mà mình ?ã th?c hi?n ???c ?úng quy trình. Hôm nay, mình s? giúp b?n hi?u rõ v? linh ki?n này và cách thay sao cho chính xác nhé.
  C?u t?o c?a lõi l?c n??c s? 1 b?n nên bi?t

  Tình c? tìm th?y bút th? TDS ???c t?ng lúc mua máy l?c n??c, mình m?i mang ra th? xem ch?t l??ng n??c nh? th? nào. Vì ?ã mua máy trong th?i gian lâu nh?ng ch?a có c? h?i b?o d??ng l?i s?n ph?m. K?t qu? thông s? trên màn hình c?a bút: 300 ppm.
  Mình xem cách ??c thông s? trên m?ng m?i bi?t ngu?n n??c c?a gia ?ình có ?? tinh khi?t không cao. Mình g?i ?i?n liên h? v?i n?i mua máy thì ???c b?n nhân viên gi?i thích r?t rõ ràng.
  Lõi l?c s? 1 Karofi ???c làm t? s?i poly t?ng h?p, ???c nén ch?t vào nhau và t?o kho?ng cách gi?a các l? thoáng là 5 micron. Ph? thu?c vào ngu?n n??c gia ?ình s? d?ng mà c?n thay lõi ?úng th?i h?n.
  Ngu?n n??c ??u vào máy l?c nhà mình s? d?ng tr?c ti?p t? n??c gi?ng khoan nên ch? dùng ???c kho?ng 4 tháng là ph?i thay lõi l?c n??c Karofi s? 1 ngay.
  Còn n?u ngu?n n??c nhà b?n l?y t? n??c ?ã qua x? lý, n??c m?a thì th?i gian s? d?ng lõi c?ng s? lâu h?n trong kho?ng 4-6 tháng s? d?ng.
  Th?t may!T?i th?i ?i?m mua máy l?c n??c, c?a hàng ?ang ch?y ch??ng trình t?ng quà khách hàng. Mình ???c t?ng 1 lõi l?c thô và 1 bút th? TDS. Do ?ó, mình ?ã có s?n lõi l?c ?? thay th?.
  >> C?p nh?t các ch??ng trình ?u ?ãi m?i nh?t c?a Karofi Vi?t Nam t?i link Website: https://karofivietnam.com.vn
  Th?i ?i?m ?ó ?úng lúc ông xã ?i công tác nên mình ?ành nh? nhân viên c?a hàng h? tr?. ???c s? h??ng d?n nhi?t tình c?a b?n ?y mình ?ã thay lõi l?c vô cùng ??n gi?n ngay t?i nhà.
  Các b??c thay lõi l?c s? 1 ??n gi?n t?i nhà

  Nhân c? h?i r?nh r?i, mình s? ghi l?i cách thay lõi l?c n??c Karofi s? 1 theo t?ng b??c ?? cho m?i ng??i tham kh?o nhé.
  B??c 1: B?n c?n ng?t ngu?n ?i?n, ?óng chi?u n??c c?p ??u vào máy ?? ??m b?o an toàn khi ti?n hành thay lõi l?c.B??c 2: Dùng tay v?n n?p c?c l?c ra ngoài, r?i l?y lõi c? ra. Nh?n tr?c ti?p b?ng m?t th??ng thì lõi ?ã ng? sang màu nâu, s? th?y r?t nhi?u c?n b?n bám bên ngoài. Lúc ?ó mình m?i bi?t t?i sao ngu?n n??c l?i không ???c ??t chu?n nh? th?.
  B??c 3: L?y l?p gi?y bóng b?c b?o v? lõi m?i ra ngoài và ??a vào bên trong c?c l?c. Sau ?ó v?n n?p c?c l?c l?i, l?u ý là không ???c v?n ch?t mà nên ?? l?ng 1-2 ren.
  B??c 4: C?m ?i?n, m? khóa van n??c cho ??y c?c ?? l?c b? l?p hóa ch?t b?o v? c?a lõi trong kho?ng 5 giây r?i ng?t ?i?n.
  B??c 5: Cho l?i c?c l?c vào ?úng v? trí c?a lõi và v?n hành l?i máy.
  >> N?u b?n c?n giúp ?? hãy liên h? ngay v?i K? thu?t viên Karofi qua Fanpage ??i lý Karofi Vi?t Nam chính hãng t?i link: https://www.facebook.com/maylocnuockarofi.karofivietnam
  L?u ý: N?u b?n có nhu c?u thay lõi l?c thì nên tìm mua t?i các c? s? bán hàng chính hãng. Trên th? tr??ng ?ang xu?t hi?n r?t nhi?u lõi l?c b? làm gi? kém ch?t l??ng gây ?nh h??ng ??n quá trình v?n hành c?a máy.
  Hy v?ng r?ng v?i nh?ng kinh nghi?m chia s? bên trên v? c?u t?o và cách thay lõi l?c n??c Karofi s? 1, b?n s? hi?u rõ h?n v? linh ki?n và th?c hi?n theo ?úng các b??c h??ng d?n.
  Ngoài lõi l?c s? 1 b?n c?ng nên l?u ý th?i h?n ??nh k? ?? thay nh?ng lõi l?c khác ?? ??m b?o ngu?n n??c gia ?ình luôn tinh khi?t và ??t chu?n ch?t l??ng.>> Xem thêm giá các lo?i lõi l?c n??c Karofi chính hãng t?i link Website: https://karofivietnam.com.vn/loi-loc-karofi.html
  Geändert von caoan (04.11.2020 um 11:02 Uhr)

 2. #2
  Mitglied Avatar von Mick Baxter
  Registriert seit
  07.2000
  Ort
  Kreiswehrersatzamt
  Beiträge
  17.319
  Mentioned
  35 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)
  Blog-Einträge
  1
  Das eigentliche Rätsel ist doch: Meinst du Marbuse oder Mabuse?

  Oder ist das eh nur Spam?
  Das ICOM-Heft zum Gratis Comic Tag 2012 jetzt herunterladen (7,3 MB)!

 3. #3
  Mitglied Avatar von frank1960
  Registriert seit
  09.2011
  Ort
  Gummizelle
  Beiträge
  12.323
  Mentioned
  38 Post(s)
  Tagged
  1 Thread(s)
  Der Marbuse des Spam. Er bereitet hier die Spamweltherrschaft vor.
  Ach wär Ich doch ein Junge noch wie einst
  Mit Bastei-Gruß,
  Euer Frank

  Ganz neu: Jetzt auch mit Lehning-Gruß!
  Dieser Beitrag wird sich in wenigen Sekunden selbst löschen.

Berechtigungen

 • Neue Themen erstellen: Nein
 • Themen beantworten: Nein
 • Anhänge hochladen: Nein
 • Beiträge bearbeiten: Nein
 •