Türklerde istişare ve Gabile Sohbet geleneği çok eski zamanlara dayanır. Kadim millerden biri olan Türk kavmi tarih sahnesine çıkışı tam olarak bilinememektedir. Köklü tarihlere dayanan Türk kavminde ilk olarak bilinen yaşam şekli konar-göçer atlı göçebe hayatıdır. Yani yazlık kışlık mevsimlere göre yaşamaktadırlar. Göçebe hayatın en büyük yardımcısı at ile büyük coğrafyalar aşan çeşitli kültür ve milletler ile etkileşim halinde olmuş ve çok büyük bir diyalog kurmuşlardır. Sohbet kültürü çok çeşitli kollarda kendi gelişimini göstermiştir. Devlet yönetimi sohbet ve istişare yoluyla yapılmıştır devletin en üst merkezinden en aşağısına kadar olan diyalog sohbet ve istişare anlayışı dünden bu güne Gabile Sohbet taşınmıştır.
Edebi metinlere yansıyan bu durumda incelendiği zaman Orhun Abidelerinde Kağan ve yöneticilerin üslubu samimi ve gay sohbet havası içinde geçen metinler halinde olmuştur. Çünkü akli melekeleri yerinde olan insan kaba kuvvet ile değil sohbet ve istişare kültürünün vermiş olduğu zenginlik ile sorunlarını çözebilir. Orta Türkçe dönemine bakıldığı zaman Karahanlı Devleti yani Türklerin İslam ile tanış oldukları dönemde de yazılı bir kanıt olan Kutadgu Bilig de alegorik karakterlerin sohbet havası içinde geçen prototip tiyatro havasında geçmektedir.
http://www.gabile.com.tr